זומר - ייעוץ ומחקר פסיכולוגי
زومر- الإرشاد والبحث النفسي
Somer – Psychological Counseling and Research
 

במיתולוגיה הרומית זהו אל ההתחלה והסוף. אל השערים. נחשב לאחראי על התחלות חדשות, מכיוון שהכניסה למקום חדש כרוכה במעבר דרך דלת או שער. יאנוס נחשב לשולט בכל הדברים שיש להם שני קצוות בחיים. יאנוס מתואר כאל בעל שני פנים, אחד מביט לעבר והשני אל עבר העתיד. בתקופה המוקדמת הרומאים האמינו שיוכלו להבטיח לעצמם סופים טובים אם יתחילו תקופות משמעותיות בתפילה לאל יאנוס. באופן טבעי קראו הרומאים לחודש הראשון בשנה על שמו: ינואר. באתר זה נבחרה דמותו כסמל לרב מממדיות של ההכרה והנפש האנושית.  Stagioni-Giano-part.tif