זומר - ייעוץ וטיפול פסיכולוגי
زومر- استشاره وعلاج نفسي
Somer – Counseling and Psychotherapy
 


פתח דבר

מבוא

שער ראשון: תיאור הבעיה ומאפייניה

שער שני: מחקר על התופעה וטיפול בתוצאותיה

שער שלישי: שיקום מניעה, ואתיקה של מגע

רשימת מקורות

זומר. א. (1999). יחסים מקבילים: פיתוי וניצול מיני בפסיכותרפיה וייעוץ. אוניברסיטת תל אביב: פפירוס.
הערה: כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאת פפירוס ©.