זומר - ייעוץ ומחקר פסיכולוגי
زومر- الإرشاد والبحث النفسي
Somer – Psychological Counseling and Research
 

זומר, א. (1999). יחסים מקבילים: פיתוי וניצול מיני בפסיכותרפיה וייעוץ אוניברסיטת תל אביב: פפירוס 

ד"ר עפרית שפירא-ברמן: סקירה וביקורת על הספר

image.png

 פתח דבר

 מבוא

שער ראשון: תיאור הבעיה ומאפייניה

שער שני: מחקר על התופעה וטיפול בתוצאותיה

שער שלישי: שיקום מניעה, ואתיקה של מגע

 רשימת מקורות 

הערה: כל הזכויות שמורות למחבר ולהוצאת פפירוס ©.