זומר - ייעוץ ומחקר פסיכולוגי
زومر- الإرشاد والبحث النفسي
Somer – Psychological Counseling and Research
 

בית המשפט העליון דחה ב־10.9.14 את ערעורו של בני שמואל, שהורשע 6 שנים וחצי קודם לכן בביצוע מעשי אונס ומעשים מגונים בכוח במשך כשנתיים בבתו, אז בת 10. זכרונות הטראומה עלו באופן מלא אל מודעותה של הבת כשהייתה בגיל 23. בתאריך 13.10.14 פרסמו 47 אנשי אקדמיה גילוי דעת המבקר את החלטת בית המשפט העליון לקבל כראיה את עדות המתלוננת על פשעי גילוי עריות שביצע בה אביה.

מסמך שהתפרסם ב 12.10.14, שכותרתו "גילוי דעת לגבי תקפותם המדעית של זיכרונות מודחקים ומשוחזרים", ואשר חתומים עליו 47 אנשי אקדמיה בולטים, זכה לתפוצה נרחבת בתקשורת. המסמך קרא שלא להסתמך על זיכרונות מודחקים של תקיפה מינית בילדות כראיה קבילה בבתי המשפט בישראל.

Addante, R.J. (2015) A critical role of the human hippocampus in an electrophysiological measure of implicit memory. Neuroimage, doi:10.1016/j.neuroimage.2014.12.069

Albach, F., Moormann, P. & Bermond, B. (1996). Memory recovery of childhood sexual abuse. Dissociation, 9(4), 261-273.

 

"סוגית הזיכרון המודחק ומי הוא העד המומחה לעניין", טל, זיו, מיכאלה, ירדן ונגה, פרזנטציה בבית הספר למשפטים במסלול משפטים ופסיכולוגיה ומשפטים ומנהל עסקים דצמבר 2016, המרכז הבינתחומי, הרצליה.

אמנזיה דיסוציאטיבית - תוקף קליני ומשפטי, פרופ׳ אלי זומר, 19.5.16, מרכז רפואי העמק, עפולה