זומר - ייעוץ וטיפול פסיכולוגי
زومر- استشاره وعلاج نفسي
Somer – Counseling and Psychotherapy
 

28.6.11

סוללת המבחנים הפסיכולוגיים האישיותיים (לא מבחני אינטליגנציה) בהם משתמשים פסיכולוגים בישראל מורכבת בעיקרה ממבחנים השלכתיים. במבחן השלכתי נדרש הנבדק, לרוב, לצייר ציור אדם, עץ ובית, לספר מה הוא רואה בסדרת כתמי דיו (רורשאך) ולספר סיפור בתגובה לציורים ובהם מתוארים בני אדם במצבים שונים (מבלן התפסת צורה, TAT). מבחנים פסיכולוגים אלה הוצאו לאור בשנות ה - 20 וה - 30 של המאה הקודמת והם מניבים, בדרך כלל, חומר מעניין אבל נתון לפרשנויות שונות. מבחנים אלה עשויים לסייע באיתור הפרעות חשיבה המופיעות בסכיזופרניה ופותחות צוהר לעולם הדימויים של הנבדק. כאשר ממצאים אלה עומדים לרשות המטפל, ניתן להתווכח האם העלות הגבוהה של המבחנים (אלה הליכים "זוללי זמן" בהעברה, פיענוח וכתיבה) מוצדקת או לא, אבל לא צריך להתעורר חשש כבד לגרימת נזק למטופל.  הבעיה היא כשמבחנים אלה,  השנויים מאוד במחלוקת בכל הנוגע לדיוק האבחון שהם מספקים, מהווים בסיס לקבלת החלטות חורצות גורל.

עשרות מאמרים פורסמו ביחס למהימנות הלא עקבית של המבחנים ההשלכתיים (למשל, שני פסיכולוגים עשויים שלא להגיע למסקנות זהות ביחס לאותם ממצאים) ולתוקף הבעייתי שלהם (אין ראיות משכנעות ועקביות שהמבחנים אכן מודדים מה שהם מתיימרים למדוד). במצב כזה, מתעורר חשש שאם יעשה בממצאים שימוש לצורך הכוון לגבי קבלת החלטות חשובות, תהינה ההחלטות מוטות ואולי, חלילה, שגויות. למשל, מאוד לא רצוי לשגות בהחלטות בדבר אבחנה פסיכיאטרית מדוייקת, או בהחלטה משפטית ביחס למשמורת על ילדים. 

על אף שהשימוש במבחני אישיות השלכתיים מהווה חלק מרכזי בפרקטיקה של פסיכולוגים קליניים בישראל, אין, לדעתי, לקבל דוחות וחוות דעת מומחים שעושים שימוש בלעדי בכלים אלה. דוח אבחוני ראוי, צריך גם להתמך על ידי נתונים צולבים כמו היכרות נרחבת יותר עם הנבדק, מידע ממקורות אנושיים נוספים על התנהגות הנבדק ומצבו הנפשי בהקשרים שונים, ראיונות קליניים מובנים (structured interviews) שפותחו לאבחון מדוייק יותר, או שאלונים שלהם נתוני תוקף ומהימנות מוכחים.

ללא גיבוי כזה, בכל מצב בו התבקש סיוע פסיכולוגי לקבלת החלטה אבחונית או משפטית, ראוי לתת לדוחות פסיכולוגיים אישיותיים המושתתים על מבחני השלכה בלבד, משקל נמוך ומסתייג.